Valuta

valuta
Zvanična valuta u Republici Srbiji je srpski Dinar. Međunarodna oznaka valute je RSD, a šifra valute je 941. U opticaju se nalaze novčanice sa potpisima guvernera od 2006. godine, odnosno od raspada zajedničke države Srbija i Crna Gora. Novčanice su do tada nosile oznaku Narodna banka Jugoslavije. Današnje novčanice na sebi nose oznaku Narodna banka Srbije. U opticaju se nalaze novčanice u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 i 5 000 Dinara.