Srebrno jezero

srebrno jezero smestaj hoteli mapa privatni smestaj

Srebrno jezero nalazi se u Braničevskom okrugu, na dva kilometra od Velikog Gradišta. Smešteno je na desnoj obali reke Dunav, u blizini granice Srbije sa Rumunijom. Srebrno jezero nalazi se u maloj dolini Dunava, okruženo brdima od 282 metra ka severu, 362 metra ka jugu, dok ceo zapadni deo doline zatvara Veliko brdo. Južno od Srebrnog jezera nalazi se ušće reke Pek, poznato po svom obrnutom toku u vreme visokog vodostaja.

Srebrno jezero je nekadašnji rečni rukavac Dunava, zatvoren dvema branama. Jezero ima nepravilan oblik luka. Prostire se na površini od 4 kvadratna kilometra. Nalazi se na nadmorskoj visini od 70 metara, a dubina mu iznosi 8 metara. Dužina Srebrnog jezera iznosi 14 km, a prosečne širine je oko 300 metara.

Srebrno jezero nastalo je pregrađivanjem Dunavca ( rukavac Dunava ) kod sela Zatonje, kako bi se priobalje ramskog rita zaštitilo od podzemnih voda. Ime je dobilo po odsjaju koji se stvara na površini vode u popodnevnim satima, kada sunce krene da zalazi, dajući mu pritom boju nalik na srebrnu. Srebrno jezero vodu prima iz Dunava. Ona se prirodno prečišćava, prolaskom kroz peščane dine koje vrše filtraciju vode. Srebrno jezero je bogato svim vrstama slatkovodne ribe, kao što su : šaran, amur, som, štuka, smuđ …

Srebrno jezero je poslednjih godina postala izuzetno popularna turistička destinacija. Nedavno je rekamirano kao „ srpsko more “. Zahvaljujući svojoj izuzetnoj lepoti, Srebrno jezero iz godine u godinu dobija sve više gostiju. Jezero je svojevrsni dragulj turističke ponude ovog dela Srbije.

Na Srebrnom jezeru gostima su na raspolaganju plaža sa restoranima i kafićima, akvapark, sportski tereni, kao i zabavni park za najmlađe. Osim plaže na samom jezeru, osveženje se nudi u akvaparku. Tu su i teniski tereni i tereni za male sportove, a u ponudi su jedrenje, skijanje i vožnja kajakom. Domaćini za posetioce organizuju i posete termalnoj banji Ždrelo, antičkom lokalitetu Viminacijum i manastiru Tuman. Za ljubitelje krstarenja na raspolaganju je brod „ Sliver Star “, koji plovi do tvrđava Ram i Golubac, do Đerdapske klisure i Lepenskog vira. Tu je i manastir Nimnik iz četrnaestog veka.

Okolinu Srebrnog jezera čini veliki broj prirodnih i kulturno – istorijskih znamenitosti, koje se nikako ne smeju propustiti.

odmor

Tvrđava Ram nalazi se u istoimenom selu, na obali reke Dunav. Smeštena je na 15 km od Velikog Gradišta. Ram leži na steni koja se sa severoistočne strane pruža ka Dunavu. Nekada se nasuprot Rama, na drugoj strani reke, nalazila tvrđava Haram, od koje nema očuvanih ostataka. Nije poznato kada je Ram podignut, mada se zna da je jedna od najstarijih tvrđava u Srbiji. Turci su nakon osvajanja Srbije izvršili brojna dograđivanja, pa zapravo većina tvrđave i potiče iz vremena Osmanlija.

Tvrđava Golubac je spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava. Golubac je smešten na visokim i strmim liticama, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Ne postoje podaci o tome kada je utvrđenje podignuto ono se prvi put pominje 1335 . godine, a u nekoliko navrata je dograđivano. Sastoji se od 10 kula, od kojih je deseta i najmlađa, izgrađena u vreme Turaka.

Nacionalni park Đerdap se prostire na površini od 637, 99 kvadratnih kilometara, duž 100 kilometara desne obale Dunava. Prostire se od tvrđave Golubac do antičkog utvrđenja Diana, na površini od oko 63 000 hektara. Ovo je najveći Nacionalni park u Srbiji. Na području Nacionalnog parka Đerdap postoje 43 strogo zaštićenih vrsta, kao i 124 zaštićenih vrsta biljaka. Inače, područje parka naseljava preko 1 100 biljnih vrsta. Naročito se izdvajaju tercijalni relikti, kao što su : mečja leska, orah, jorgovan, tisa, srebrna lipa, kavkaska lipa … Osnovnu odliku Nacionalnog parka čini velika šumovitost ( preko 64 % ), kao i bogatstvo i raznovrsnost flore. Veliko bogatstvo Nacionalnog parka Đerdap ogleda se i u velikom broju očuvanih staništa životinjskog sveta. To su voda, odnosno reka Dunav sa pritokama, očuvana šumska staništa, livade, klisure i kanjoni. U ovim očuvanim staništima posebno se izdvaja životinjski svet kičmenjaka, gde spadaju : sisari, ptice, gmizavci, vodozemci i ribe. Raznolikost staništa odrazila se i na faunu, koja takođe obiluje reliktnim vrstama. Nacionalni park Đerdap je stanište za preko 150 vrsta ptica : suri orao, orao zmijar, orao belorepan, crna roda, siva čaplja … Osim toga, ovde borave i brojni sisari : vidra, medved, ris, šakal, divokoza, srna, jelen …

Lepenski Vir je jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta. Ime je dobio po dunavskom viru, a bio je sedište jedne od najvažnijih i najsloženijih kultura praistorije. Od 1965 . do 1970 . godine pronađeno je ribarsko lovačko naselje sa začecima kultivacije i domestifikacije. U periodu iskopavanja otkriveno je sedam sukcesivnih naselja i 136 objekata, izgrađenih u periodu od oko 9500 . do 7200 . godine pre naše ere, kao i u periodu od 6250 . do 5500 . godine pne. Duž Đerdapa se prostiru lokaliteti Lepenski vir, Vlasac, Razvrata, Ikoana, Hajdučka vodenica, Alibeg, Padina, a nizvodno od Gvozdenih vrata nalaze se Ostrovul Bokului, Skela Klodovei i Ostrovul Korbului.

Manastir Tuman nalazi se u Golubačkoj dolini, na 12 km od Golupca. Ovaj manastir se vezuje za nekoliko predanja o Milošu Obiliću. Navodno je Miloš, koji je ranio isposnika Zosima Sinajita, kako bi okajao grehe, podigao ovaj manastir. O imenu manastira takođe postoji zanimljiva priča. Taj ranjeni isposnik je Milošu rekao Tu mani, odnosno nema leka. Takođe, dok je zidao manastir, Milošu stiže poziv da pođe u boj na Kosovo, Ti mani, pa pođi na Kosovo. O poreklu manastira zapravo nema mnogo podataka. Prvi put se pominje u turskom popisu iz 1572 / 73 . godine. U nekoliko navrata je oštećivan i obnavljan.

Manastir Nimnik nalazi se na putu Požarevac – Veliko Gradište. Ovo je stari Marijanski manastir, posvećen Prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Po predanju, podigao ga je knez Bogosav, u vreme kneza Lazara. Podizanje zadužbine skrominih razmera, kao što je Nimnik, upućuje da je ktitor bio mali vlastelin, baš kakav je bio knez Bogosav. Manastir je srušen do temelja tokom Prvog srpskog ustanka. Obnovio ga je knez Miloš Obrenović 1825 . godine.

Srebrno jezero je, sa svojom okolinom, mesto ispunjeno velikim brojem turističkih atrakcija. Ovo je kraj bogate i izuzetne prirode, kao i brojnih kulturno – istorijskih spomenika. Samo jezero je prelepo i nudi posetiocima brojne mogućnosti. Stoga ne čudi što Srebrno jezero posećuje sve veći broj ljudi iz cele Srbije.