Nacionalni parkovi

U Srbiji postoji pet nacionalnih parkova: Nacionalni park “Fruška Gora”, Nacionalni park “Kopaonik”, Nacionalni park “Tara”, Nacionalni park “Šar-planina”, Nacionalni park “Đerdap”.

Nacionalni park predstavlja oblast sa velikim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, različitih odlika i kulturnog nasleđa, u kome čovek živi u skladu sa prirodom.