Manastir Đurđevi Stupovi

đurđevi stupovi manastiri
Manastir Đurđevi Stupovi posvećen je Svetom Đorđu, i jedan je od najstarijih srpskih manastira. Izgradio ga je veliki župan Stefan Nemanja 1171. godine. Zajedno sa kompleksom Stari Ras, manastir Đurđevi Stupovi se od 1979. godine nalazi na UNESCO – voj listi svetske baštine. Stefan Prvovenčani, koji je sastavio biografiju Stefana Nemanje, piše da se on zavetovao da će izgraditi manastir posvećen Svetom Đorđu, ukoliko mu on pomogne da se izbavi iz pećine. Docniji Nemanjići su darovali posede manastiru, a njegov drugi ktitor bio je kralj Dragutin. On je 1316. godine sahranjen u Đurđevim Stupovima. Manastir je srušen tokom Bečkog rata, i od tada je stajao u ruševinama. Obnova je počela sredinom dvadesetog veka, kada i arheološka istraživanja.