Borsko jezero

hoteli smestaj smestaj cene sobe privatni smestaj

Borsko jezero nalazi se u istočnom delu Srbije, na 17 km od grada Bora, u podnožju planine Crni Vrh. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 438 metara. Ima površinu od 30 hektara, najveća dubina mu je 48 metara. Temperatura vode u letnjim mesecima dostiže 25 stepeni celzijusa, što je idealna temperatura za kupanje. U vreme maksimalnog vodostaja u jezero staje 12 miliona kubnih metara vode. Obala jezera je sitno razuđena i stenovita.

Borsko jezero je veštačko jezero nastalo 1959 . godine podizanjem brane i akomulacijom voda iz rečice Valja Žoni, Marecove reke i dela sliva Zlotske reke. Prvenstveno, jezero je bilo namenjeno za pogone Rudarsko – topioničarskog basena, kao i za turističke potrebe.

Borsko jezero je okruženo listopadnim i četinarskim šumama, zelenim proplanicma i livadama. Svake godine u vode jezera se ubacuje nekoliko tona riblje mlađi, sa ciljem da se obogati i poveća riblji fond. Borsko jezero je idealno za ribolov. U jezero se ulivaju čiste planinske vode, a redovna poribljavanja čine ga pogodnim staništem za veliki broj ribljih vrsta. Ovde borave : šaran, deverika, som, smuđ, bandar, amur, tostolobik, kao i sve vrste bele ribe.

Zimi je Borsko jezero potpuno prekriveno ledom. Najviši vodostaji na jezeru su u proleće, a najniži krajem leta i početkom jeseni. Kristalno čista jezerska voda u letnjim mesecima dobija tamno zelenu boju, a njen površinski sloj dosegne temperaturu od 25 stepeni. Sitno razuđena i slikovita obala i priobalje sa uređenim plažama, rekreativnim i stazama za šetnju, sportskim terenima i drugim sadržajima pored odmora omogućavaju sportske, rekreativne, izletišne i kulturno – manifestacione aktivnosti, i tako čine Borsko jezero jednim od najprivlačnijih mesta u ovom delu Srbije.

Na obalzi Borskog jezera nalaze se četiri veće plaže i veliki broj manjih. Najposećenije su Glavna plaža, Tropski bar, Savača, kao i plaža u kampu. Najinteresantniji sadržaji na vodi uglavnom su na Glavnoj plaži, dok plažu Tropski bar najčešće posećuju turisti mlađih generacija. Sportistima je na raspolaganju kompleks sportskih terena kod hotela Jezero. Kompleks poseduje terene za košarku, fudbal, rukomet, odbojku, tenis i odbojku na pesku. Za ljubitelje šetnje ili vožnje bicikla obezbeđene su trim staze oko celog jezera. Staze polaze od plaže Tropski bar, pored hotela Jezero, Glavne plaže, hotela Metalurg, auto kampa, kroz listopadne i četinarske šume, pašnjake i livade, da bi se završile kod brane . Na Glavnoj plaži omogućeno je iznajmljivanje čamaca i pedalina, kao i korišćenje drugih sadržaja na vodi. U hotelu Jezero gostima su na raspolaganju moderna kuglana, bilijar sala, karaoke soba, sauna, frizerski salon, kao i razni drugi uslužni i zabavni sadržaji.

hotel jezero

U blizini Borskog jezera nalaze se brojni kulturno – istorijski spomenici i prirodne znamenitosti.

Lazarev kanjon predstavlja deo istočnog Kučaja. Značaj Lazarevog kanjon ogleda se u reljefu, hidrografiji i živom svetu. Nastao je usecanjem Lazareve reke, desne pritoke Zlotske reke. Ovo je jedan od najneprohodnijih kanjona u Srbiji. Dugačak je 4, 5 km, dubok od 350 do 500 metara, a najmanja širina iznosi 4 m. Na području Lazarevog kanjona otkriveno je preko 70 speleoloških objekata, prvenstveno pećina i jama. Najznačajnije su Lazareva pećina i Vernjikica.

Planina Rtanj pripada Karpatskim planinama, sa najvišim vrhom Šiljak, koji dostiže nadmorsku visinu od 1 565 metara. Ovo je planina za sve koji vole izazov. Poznata je po brojnim podzemnim izvorima, pećinama, jamama, lekovitom bilju, vatrenim loptama, koje predstavljaju prirodni fenomen, i drugim kuriozitetnim i neobjašnjivim pojavama. Poseban izazov predstavlja uspon do vrha Šiljak, sa koga se pruža pogled čak do ušća Save u Dunav.

Brestovačka Banja nalazi se na 7 km od grada Bora. Prostire se na nadmorskoj visni od 385 metara. Banja poseduje termomineralne izvore vode koji pripadaju heteotermama i hipertermama, sa sadržajem kalcijuma, natrijuma, magnezijuma, hlora, joda, sulfata, karbonata …

Felix Romuliana, odnosno Gamzigrad, je carska palata izgrađena po naredbi rimskog cara Galerija Maksimilijana. Car Galerije rodio seu blizini palate, koju je izgradio za sebe i svoju majku. Felix Romuliana pripada posebnoj kategoriji spomenika rimske dvorske arhitekture vezane isključivo za razdoblje tetrarhije i predstavlja najočuvaniji primer te arhitekture.

Dubašnica je planinska visoravan u blizini Borskog jezara. Površina krasa Dubašnice je 82 kvadratna kilometra. Krečne naslage su debljine i preko 200 metara. Smeštena je između kanjona Lazareve reke i particija starih vododrživih stena. Nadmorska visina visoravni iznosi između 800 i 1 000 metara.

Crni vrh je planina smeštena između slivova Morave i Crnog Timoka, na 30 km od grada Bora. Sastoji se od dve palovulkanske kupe, od kojih se viša diže do 1 043 m. Crni vrh obiluje borovom šumom. Od 1952 . godine postoji planinarski dom, a nešto kasnije i skijaška staza sa liftom dužine 1 050 metara i kapacitetom za 90 mesta.

Vrelo reke Mlave nalazi se u prirodnom amfiteatru otvorenom u pravcu severozapada kratkom dolinom otoka vrela. Izvor ima oblik jezerca prečnika tridesetak metara, tamnozelene boje koja pri većim izdašnostima može dostići i 15 kubnih metara u sekundi. Vrelo Mlave je zaštićeni spomenik prirode od nacionalnog značaja.

Manastir Gornjak nalazi se u dolini reke Mlave. Izgrađen je u periodu od 1376 – 1380 . godine. Ovo je zadužbina kneza Lazara Hrebeljanovića. Po osnovnoj strukturi, gornjačka crkva pripada moravskoj školi gradnje. Od srednjevekovnih građevina sačuvale su se glavna manastirska crkva, posvećena Vavedenju, i kapela u pećini, posvećena Svetom Nikoli.

Borsko jezero, sa svojom okolinom, pravi je magnet za veliki broj posetilaca. Gostima su na raspolaganju brojne aktivnosti, koje boravak čine pravim uživanjem. Za savršen odmor, Borsko jezero je idealna destinacija.