Spomenici prirode

Spomenici prirode predstavljaju manje delimično izmenjene ili ne izmenjeneprirodne prostorne celine, pojave ili objekte. Jasno su izraženi, prepoznatljivi i jedinstveni, formirana botanička vrednost od naučnog, kulturnog, obrazovnog i estetskog značaja. Spomenici prirode mogu biti geološki, geomorfološki, botanički, hidrografski.