Banja Slankamen

splavarenje
Geografski položaj

Banja Stari Slankamen nalazi se u opštini Inđija, u jugoistočnom Sremu, na desnoj obali reke Dunava. Smeštena je na istočnim padinama Fruške Gore, na nadmorskoj visini od 80 metara. Na području Banje Stari Slankamen preovladava umereno – kontinentalna klima, leta su sveža i prijatna, a zime snežne. Banja je od Beograda udaljena 55 km, a do nje se može stići auto – putem Beograd – Novi Sad.
Istorija

rafting

Banja Stari Slankamen je najstarija banja u Vojvodini. Lečilište je bilo aktivno još u vreme turske vladavine. Nakon odlaska Turaka banja je bila zapuštena, i aktivirana je tek krajem devetnaestog veka. Prva analiza vode izvršena je 1876. godine, a lečilište je otvoreno 1906. Međutim, sve do sredine šezdesetih godina Stari Slankamen nije bio u rangu sa ostalim banjama u Srbiji. Tada su izgrađene nove banjske zgrade i stacionar. Danas se u Banji Stari Slankamen vrše razne vrste lečenja, kao što su hidro, kinezi, elektro, i druge vrste terapija.
Lekoviti faktori

Banja Stari Slankamen poseduje izvore mineralne vode temperature 18, 4 stepena celzijusa. One spadaju u red slano – jodnih voda natrijumskog tipa. U sebi sadrže natrijum – hlorid, jod, magnezijum, kalcijum, stroncijum i barijum. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za neurološka oboljenja i postraumatska stanja Dr Borivoje Gnjatić. Terapije obuhvataju hidroterapije, kineziterapije, elektroterapije i radne terapije.
Indikacije za lečenje

masaže

U Banji Stari Slankamen se leče :

  • Oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema
  • Oboljenja lokomotornog sistema posle povreda ili operacija
  • Reumatske bolesti
  • Ginekološke bolesti

Okolina i turistička ponuda

unesco

Banja Stari Slankamen leži na padinama planine Furška Gora. Fruška Gora je jedan od Nacionalnih parkova u Srbiji, sa predivnom prirodom i brojnim izletištima. Takođe, na Fruškoj Gori nalazi se čak 17 manastira, sa izuzetnom kulturno – istorijskom vrednošću. Nedaleko su i Sremski Karlovci, jedinstveni po svojoj istoriji i arhitekturi. Naspram Starog Slankamena nalazi se ušće reke Tise, prirodna tromeđa Bačke, Banata i Srema, i mesto gde je po legendi sahranjen Atila Hunski. Za provod tu je Novi Sad, koji ima veoma razvijenu turističku ponudu tokom cele godine. Banja Stari Slankamen ima vrhunske uslove za uživanje i odmor.