Geografski položaj

Srbija je država smeštena u jugoistočnom delu Evrope, na Balkanskom poluostrvu. Prostire se na površini od 88 361 kvadratnih kilometara, a 0.13 procenata njene teritorije obuhvataju vode. Severni deo Srbije ( Vojvodina ) sačinjen je od ravnice, dok centralni i južni deo zemlje obuhvataju brda i planine. U Srbiji se nalazi preko 30 planinskih masiva sa vrhovima preko 2 000 metara nadmorske visine. Najviši planinski vrh je Đeravica na Prokletijama, sa visinom od 2 656 metara. Reljef Srbije sačinjavaju i brojni kanjoni, klisure i pećine.
mapa srbije

Srbija se graniči sa osam susednih država. To su Mađarska ( granica duga 166 km ), Rumunija ( 544 km ), Bugarska ( 371 km ), Makedonija ( 252 km ), Albanija ( 122 km ), Crna Gora ( 236 km ), Bosna i Hercegovina ( 391 km ) i Hrvatska ( 315 km ). Ukupna dužina granica Srbije iznosi 2 397 km, od čega je1 717 km suvozemnih i 680 km rečnih.