Avanturistički turizam

avanturistički turizam u Srbiji

Avanturistički turizam predstavlja jedan od vidova turizma koji je mahom, tek nedavno razvijen u Srbiji, ali za izuzetno kratko vreme je privukao znatno veliku paznju kako javnosti tako i svih zainteresovanih. Avanturistički turizam predstavlja bilo koju aktivnost turista: Fizičku aktivnost, Kulturnu razmenu ili interakciju, Kontakt sa prirodom.

priroda Srbije pogodna za avanturisticki turizam

Pre svega slobodno vreme, kao i neki od vidova rekreacije ali naravno i turističke potrebe jesu ujedno potrebe svakodnevnice, te velikiki broj ljudi trazi savršenstvo odnosno sve faktore u jednoj njihovoj odluci, tada ujedno, odluka pada upravo na avanturistički turizam. Naravno, ovaj vid turizma nije u nekoj velikoj meri za sada razvijen kod nas, jer se ljudi jos uvek upoznavaju sa značenjem gore pomenute reči, stoga, u njega treba još ulagati kako bi se i ovaj vid turizma doveo u zavidnu poziciju, jer kada se realno sagleda, Srbija ima i te kakve potencijale u pogledu prirodnih resursa kao i idelanih mesta za ovakve vidove rekreacije.

avanturizam u Srbiji

Avanturistički turizam, postaje sve popularniji u svetu što u velikoj meri upravo pozitivno utiče na ljude i na njihovu okolinu kao i na sam ekonomski rast, pri čemu je sve više turističkih destinacija koje žele da razvijaju upravo ovaj vid turizma i zbog toga postoji potreba da se postave principi koji mogu poslužiti kao smer ka kome treba težiti , kako bi došao u sam centar lepeze turističke ponude.

srbija idealna za avanturisticki turizam

Takodje, za jedan od ovakvih vidova turizma najvećeg udela imaju upravo novi trendovi, kao i brz životni tempo čoveka, i teži ka nečemu gde će moći u potounosti da utroši svoju energiju ali u isto vreme da se to održi uz nalet adrenalina kako bi se „ izduvao” u pravom smislu te reči. Osnova za sam razvoja avanturističkog turizma jeste upravo, bogatstvo prirodnih resursa i povoljan geografski položaj zemlje, te je Srbija i te kako pogodna za ovaj vid turizma.
Avanturistički sportovi mogu da se praktikuju širom Srbije, a kao najpogodniju destinaciju za avanturističke aktivnosti izdvajamo Valjevske planine kao i celokupnu zapadnu Srbiju, pri čemu Valjevske planine obiluju pećinama ali i stenama za speleologiju i penjanje, što praktikuje veliki broj mladih, vertikalnim kanjonima za kanjoning, nizom živopisnih vrhova i pejsaža za treking, mauntin bajking, a tu je i reka Drina za kajaking sto spada u „popularne” vidove avanturističkih pohoda.

Planiraju se  svakodnevno neke od „ AKCIJA”- da se pređu određene relacije u prirodi peške i uz pomoć mauntin bajka, zatim da preplivaju reku ili pak da prođu kroz pećinu, skoče u vodu sa stene -što  ujedno mnogi smatraju svakodnevnim aktivnostima (odnosno nesto sto praktikuju u toku letnjih meseci, te im ovo ne predstavlja neki poseban ugođaj ili pak sam užitak), zatim da se popnu na liticu i savladaju jedan od najekstremnijih kanjona u Srbiji, pri čemu je planirana i jedna od ekstremnih trka prezivljavanja samo za one najizdržljivije, jer ovo moramo priznati nije baš za svakoga niti svako može trku ovakvog tipa privesti samom kraju.

turizam avanturizam