Državni simboli
simboli srbije grb zastavaDržavni simboli Republike Srbije su u poslednjih nekoliko godina dobili svoje konačne verzije regulisane Ustavom. Glavni simboli neke suverne države su zastava, grb i himna.

Zastava Republike Srbije koristi se u razmerama 3 : 2. Zastava je horizontalna trobojka sa poljima istih visina. Boje se kreću odozgo na dole redosledom : crvena, plava, bela. Preko trobojke se, centra pomerenog ka jarbolu, nalazi mali grb Srbije. Današnja zastava Srbije svoj konačni oblik dobila je nakon što je 2009. godine izglasan Zakon o zastavi.
zastava srbije srpska zastavaGrb Republike Srbije je preporučen 2004. godine, a njegov izgled je konačno usvojen 2009. godine. Na grbu Republike Srbije nalaze se dvoglavi orao dinastije Nemanjić, crveni štit sa krstom i četiri ognjila, kraljevska kruna i plašt od hermalina. Današnji grb Republike Srbije ekvivalentan je grbu Kraljevine Srbije, nastalom po predlogu Stojana Novakovića. Republika Srbija na svom grbu ima simbole kraljevske vlasti, što je svrstava u red država čiji se simboli ne podudaraju sa političkim uređenjem. Ovakvi simboli predstavljeni su kao čin vraćanja istorijskog grba Srbije.

Zvanična himna Republike Srbije je „ Bože pravde “. Himna Republike Srbije regulisana je članom 7 Ustava Srbije. „ Bože pravde “ je bila zvanična himna Kraljevine Srbije, a nakon stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je ušla u korpus od tri himne koje su zajedno sačinjavale jednu. Od nastanka, delovi teksta su se menjali u skladu sa promenom državnog uređenja i vladara. „ Bože pravde “ je od 1992. do 2007. godine bila zvanična himna Republike Srpske.