Reka Drina

rafting

Reka Drina protiče kroz zapadni deo Srbije i čini prirodnu granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine. Nastaje spajanjem Tare i Pive kod Šćepan Polja u Crnoj Gori. Pravac toka reke Drine ide od juga ka severu. Drina pripada crnomorskom slivu. Ona nastaje kao tipična dolinska reka, sa brojnim promenama u pravcu.

Reka Drina je duga 346 kilometara. Njen sliv se prostire na površini od gotovo 20 000 kvadratnih kilometara. U gornjem toku Drine dominiraju dolomitne stene iz perioda srednje i gornje krede, krečnjaci, kao i klastični sedimenti. Srednji tok, između Foče i Goražda, sastoji se iz klasičnih sedimenata, filita, krečnjaka i škriljaca iz paleozoika. Donji tok Drine sastoji se od neogenih sedimenata. Aluvijalni nanosi grade dolinu reke, naročito u donjem delu, dok su nanosi šljunka brojni celom dužinom toka.

Po geografskom položaju, Drina zauzima centralno mesto zapadnog dela Balkanskog poluostrva. Drina pripada slivu reke Save. Svojim tokom ona povezuje delove severo – zapadne Crne Gore, istočne Hercegovine i Bosne, kao i zapadne delove Srbije, počevši od Pivske župe i Drobnjaka, preko Bihora, Mataruga, Bukovice i Straog Vlaha, zatim Azbukovice, Rađevine, Osata, Jadra, Pocerine, Gornjeg i Donjeg Birača i Majevice, do Mačve i Semberije. Na svom putovanju do reke Save, dugom ukupno 346 km, zadržava glavni meridijalni pravac od juga ka severu. U gornjem i srednjem toku, od Šćepan Polja do Zvornika, omeđana brojnim planinama, čini povremena, veća ili manja, skretanja ka severo – zapadu ili severo – istoku, odakle i potiče naziv kriva Drina.

Drina, sa svojim pritokama, preseca gotovo čitav istočni planinski sistem. U pravilnom nizu se, od juga ka severu, smenjuju visoke, srednje i niže planine. Na izvorištu Drine dominiraju Sinjajevina i Durmitor. Potom se preko Maglića, Jahorine i Vučevice pruža njen gornji tok. Njen srednji tok čine planine Devetaka, Javor, Zvijezda, Tara, Jagodnja i Boranje. U donjem toku Drina prelazi u Panonsko – posavsku niziju. U pojasu planina srednje visine, Drina preseca planinske vence i tu se u njenoj dolini smenjuju duboke i dugačke klisure sa manjim proširenjima, koja se obično nalaze oko ušća njenih pritoka. Najduže klisure u toku reke Drine su Međeđanska kod ušća Lima, potom između Goražda i Višegrada, duga 26 km i duboka preko 700 metara, kao i Klotijevačka, pre jezera Perućac, dugačka 38 km i duboka do 1 000 metara.

U tok Drine spadaju i njene reke izvornice. Piva i Tara su reke u severozapadnoj Crnoj Gori. Reka Tara je duga 141 km. Ona izvire na oko 2 000 metara nadmorske visine ispod planine Komovi. Piva ima dužinu od 91 km. Izvornice sačinjavaju 17, 6 % ukupnog sliva reke Drine.

Gornji tok reke Drine dug je 92 kilometra i prostire se od njenog izvora do Višegrada. U blizini Višegrada se u Drinu uliva reka Lim. Gornji tok Drine obuhvata površinu od 10 425 kvadratnih kilometara, odnosno 52, 3 % ukupnog sliva.

Srednji tok Drine ima dužinu od 163 km. Na srednjem toku se nalazi kanjon između planina Tara i Zvijezda, dubok i do 1 000 metara. Od Višegrada Drina često menja pravac. Ovaj deo sliva zauzima površinu od 3 866 kvadratnih kilometara, odnosno 19, 4 % .

Donji tok kreće se od Zvornika do ušća Drine u reku Savu kod Sremske Rače. U donjem toku Drina ima karakteristike ravničarske reke. Ovaj deo toka zauzima površinu od 2 133 kvadratnih kilometara, odnosno 10, 7 % ukupnog sliva.

Najvažnija pritoka Drine je reka Lim. Lim je desna pritoka Drine, izvire na Prokletijama. Ona daje 113 kubnih metara vode po sekundi, što čini 28, 6 % vodene mase Drine. Tara daje 77 kubnih metara vode po sekundi ( 19, 5 % ), Piva 73 ( 18, 7 % ), Ćehotina 22 ( 5, 6 % ), Drinjača 21 ( 5, 3 % ), Prača 21 ( 5, 3 % ), Sutjeska 13, Jadar 10, i Rzav 8 kubnih metara vode po sekundi.

Sliv reke Drine čini izuzetno bogatstvo i raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta. Predeli koji se nlaze u slivu Drine spadaju u najlepše delove Balkanskog poluostrva. Možda se najlepši deo toka nalazi ispod planine Tara. Zbog izutetnog značaja za ekologiju, Tara je proglašena za Nacionalni park. U njemu su do sada registrovane 53 vrste sisara, 153 vrste ptica i preko 1 000 vrsta biljaka. Bogata flora Tare čini trećinu ukupne flore Srbije. U nižim predelima toka Drine uočljive su šume jove i vrbe. Povišenjem nadmorske visine smenjuju se zajednice hrasta kitnjaka, cera i sladuna, zatim belog i crnog bora, a u najvišem pojasu se nalaze šume jele, smrče i bukve. Simbol Tare je svakako Pančićeva omorika, relikt flore Evrope. Uz Drinu rastu i druge vrste bilja, endemita Srbije i Balkana. To su žalosni strupnik, halačija, paštrička obloglavka, bosanska divizma, derventski različak … Osim toga, Drinu i njene pritoke odlikuje bogatstvo ribljih vrsta. U njoj boravi 47 vrsta i 14 porodica riba.

Drina je u istoriji imala veoma zapaženu ulogu. Kada je umro rimski car Teodosije, 395 . godine, Drina je predstavljala granicu između Zapadnog i Istočnog Rimskog Carstva. Na njoj je, u Višegradu, veliki vezir Mehmed paša Sokolović poreklom Srbin, podigao znameniti most, po kome je nastao roman Ive Andrića, Na Drini ćuprija. Drina je od nastanka hrišćanstva postala granica između pravoslavlja i katoličanstva. Duž Drine, tadašnje granice Srbije i Austro – Ugarske, su se vodile velike vojne operacije u Prvom svetskom ratu.

Drina u svom toku poseduje brojne prirodne i kulturno – istorijske znamenitosti. najpoznatija građevina na Drini je most u Višegradu. Ovo arhitektonsko zdanje podigao je 1571 . godine Mehmed paša Sokolović. Mehmed paša bio je poreklom Srbin, odveden u Carigrad tamo je, tokom godina provedenih u carskoj službi, stekao položaj velikog vezira. Kako se nikada nije odvojio od svog kraja, dao je da se izgradi ovaj velelepni most. Njega je u svom romanu Na Drini ćuprija opisao srpski nobelovac Ivo Andrić.

Jezero Perućac je veštačko akumulaciono jezero i veoma atraktivna destinacija na Drini. Jezero u Perućcu poseduje idealne uslove za vodene sportove, kao i za odmor i rekreaciju na vodi. Na jezeru se nalazi pontonska plaža, koju tokom leta posećuje nekoliko hiljada kupača. Kroz Perućac protiče reka Vrelo, duga svega 365 metara, koja se nakon izuzetno lepog vodopada uliva u reku Drinu.

Kanjon Drine je jedan od najlepših prirodnih fenomena. Jezero Perućac dugo je 54 km, a plovidba od hidroelektrane Bajina Bašta vodi sve do Višegrada. Kroz kanjon Drine može se uživati u nezaboravnim prizorima. Kanjon Drine je možda i najlepši, a posle kanjona reke Kolorado i Tare najdublji na svetu.

Jedna od najvećih atrakcija na Drini je čuvena Kućica na steni. Ovo je najčešće fotografisani prizor na Drini. Kućica je izgrađena još 1969 . godine. Ona se do danas bori sa plahovitom i nabujalom rekom, i odbija da prestane da bude simbol Bajine Bašte.

Drinska regata je jedna od najpoznatijih manifestacija u Srbiji. Svake godine Sportsko – turistički centar Bajina Bašta organizuje Drinsku regatu, sa ciljem da otrgne od zaborava stogodišnje splavarenje koje se na Drini nekada odvijalo. Ovo je najposećeniji događaj u zapadnoj Srbiji i centralna letnja manifestacija na vodi.

Drina je do danas neukroćena zver. I baš je to čini toliko fantastičnom. Ovo je nepredvidiva reka ispunjena svakojakim lepotama. Dolazak na Drinu ispunjava jedinstvenim osećajem. Drina je zaista lepotica među rekama.