Palićko jezero

restorani

Palićko jezero nalazi se u Bačkoj, na 8 km od grada Subotice. Prostire se na površini od 4, 6 kvadratnih kilometara. Prosečna dubina jezera je 1, 9 metara, a najveća dubina je 3, 5 metara. Palićko jezero je veštačko jezero koje zbog različitih sadržaja i prirodnih bogatstava predstavlja popularnu turističku destinaciju.

Palić se nalazi na nadmorskoj visini od 102 metra. Sa severa se prema Paliću spušta Subotička peščara sa raznovrsnim voćnjacima, a sa juga ga okružuju bogata žitna polja. Na području Palića preovladava umereno – kontinentalna klima, sa toplim letima, ali vrlo oštrim i hladnim zimama.

Palićko jezero je eolskog porekla i sastoji se iz dva dela. Severni deo je prostraniji, duži, širi i dublji. Dužina jezera je oko 8 250 metara, širina do 900 metara, a površina oko 4, 6 kvadratnih kilometara. Palićko jezero nije velike dubine, tako da ona ne prelazi 3, 5 metara. Turistički sektor Palićkog jezera prostire se na površini od 3, 8 kvadratnih kilometara. Jezero je podeljeno na četiri sektora. Temperatura vode kreće se od 18 do 25 stepeni celzijusa. Palićko jezero je poznato i kao lečilište. Voda je bogata litijumom i rubidijumom. U mulju na dnu jezera nalazi se stroncijum, što ga kao lekovitog stavlja među najbolje koji se nalaze u širem regionu.

Istorija Palića vezuje se za osnivanje istoimene banje. Još 1462 . godine se pominje selo Pelegvhaza u pustari Palij. Isto mesto se pominje i u turskim defterima iz 1582 . godine, s tim što se sada navodi pod imenom Pališ. Nekada je Palićko jezero bilo slano i iz njega se vadila so. U to vreme se nalazio u okviru Bačke županije. Županijski lekar Janoš Gotfrid Libertraut je 1780 . godine ukazao da visok sadržaj soli u vodi može imati lekoviti uticaj. Palićko jezero se kao lekovito pominje 1823 . godine. Do 1840 . dolazi do velikog pošumljavanja okoline jezera, na prostoru od 10 hektara. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1845 . godine, podignuto je na obali prvoTolo kupatilo. Od tada je Palić mogao da počne da se naziva banja. Uskoro su na Paliću podignuti i prvi hoteli, vile sa apartmanima i letnjikovci. Ovde je 1853 . godine izgrađen park, a od 1897 . se između Palića i Subotice saobraćao tramvaj. Tokom 1912 . godine Palić je dobio Veliku terasu, Ženski štrand i vodotoranj. Nakon Prvog svetskog rata izgrađen je i Muški štrand. Tokom 1950 . godine na Paliću su izgrađeni Letnja pozornica i Zoološki vrt. Šezdesetih godina podignut je Sportski centar, koji je raspolagao sa terenima za odbojku, fudbal, košarku i rukomet. Sedamdesetih godina kulminirali su svi problemi koji se za jezero vezuju još od devetnaestog veka. Mnogobrojni faktori doprineli su da je jezersko bilje godinama bujalo. Veliko zagađenje i nekontrolisano cvetanje algi dovelo je do toga da je gotovo čitav živi svet u jezeru uginuo. Zbog toga je tokom 1971 . godine jezero isušeno, a iz korita je povađen sav mulj. Nakon toga se pristupilo ponovnom punjenju i od tada se brine o kvalitetu jezerske vode. Što se tiče banje, prva bušotina termomineralne vode iskopana je 1978 ., a 1984 . godine je otvoren Termalni bazen. Od početka dvadeset i prvog veka bilo je nekoliko značajnih ulaganja u ugostiteljsku infrastrukturu.

jezera srbija

Zbog svoje geološko – ekološke vrednosti Palićko jezero je zaštićeno područje treće kategorije i ima rang Parka prirode. veliki i uređeni Park Narodnih heroja na Paliću karakterišu prvenstveno primerci dendoflore, kao što su :

  • Močvarni čempres – u blizini Ženskog štranda
  • Močvarni čempres i poljski jasen – kod Velike terase.

Park Narodnih heroja karakteriše planski sađena jednogodišnja i višegodišnja flora. Na hidrofilnim livadama dominira livadski tip flore. Na zapadu se tršćaci smenjuju sa jasenovim šumarcima zabarenog tipa. Ovde je pronađena retka vrsta orhideje. Biljke u jezeru karakteriše akvatična flora kao što je sočivica, potamogeton trichoides, drezga, klasasti kročanj, barska trska, typha latifolia … Na spisku biljaka u Crvenoj knjizi Srbije nalaze se potamogeton trichodes, silene multiflora i triglochin maritima.

U Palićkom jezeru do danas je ustanovljeno 19 vrsta riba. One se dele u pet familija : Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae, Centratchidae i Percidae. U sektoru 4 mogu se pronaći sve nabrojane vrste, a dominiraju alohtone vrste kao što su : srebrni karaš, babuška, sunčanica i amur.

Najinteresantniji deo faune Palića čine ptice. Na području Palićkog jezera zabeleženo je preko 200 vrsta ptica, od kojih se oko 100 vrsta ovde i gnezdi. Pet vrsta se nalazi na listi ugroženih ptica u svetu, oko 50 vrsta je ugroženo u Evropi. Oko 63 vrste ptica Palića ima ekološki ili neki drugi značaj. Neke od ptica koje se mogu videti na Paliću su : crnovrati gnjurac, ćubasta plovka, crvenonoga prutka …

Posetioci Palića mogu da uživaju u bogatoj turističkoj ponudi. Na Palićkom jezeru nalaze se dva uređena kupališta. U ponudi jezera su i vodeni sportovi. Tu su i brojni objekti kulture, Letnja pozornica, jedna od najvećih u zemlji, Ribarska čarda, Lovački muzej, Bačka galerija slika … Palićko jezero obiluje brojnim vrstama ribe, što ljubiteljima ribolova pruža sjajne mogućnosti da se oprpbaju u svojim veštinama.

Zoološki vrt Palić otvoren je 1950 . godine. Ovo je jedna od najvećih atrakcija, gde posetioci mogu da vide preko 65 vrsta životinja, kao i preko 270 vrsta drveća i žbunja od kojih mnoga spadaju u retke vrste. U okviru vrta nalaze se brojne klupe, restoran i bifei.

Na Paliću se od 1992 . godine održava tradicionalni Festival Evropskog filma, a u septembru se organizuju Berberski dani u okviru kojih se održava Berberska parada. Prvog maja svake godine na Paliću se održava Palićko kulturno leto, koje okuplja najbolje muzičke izvođače, a posećuje ga veliki broj ljudi iz Srbije i inostranstva.

Na 8 km od Palića nalazi se Subotica, grad sa brojnim kulturno – istorijskim spomenicima. To su Gradska kuća, Vojnića Palata, Franjevačka crkva, Sinagoga, crkva Vaznesenja Gospodnjeg, kapela Svetog Roka, crkva Svetog Dimitrija, Narodno pozorište, Rajhl palata, spomenik Caru Jovanu Nenadu …

Nedaleko od Palića je i Specijalni rezervat Ludaško jezero, sa predivnom prirodom i bogatom florom i faunom.

Palićko jezero jedna je od najatraktivnijih destinacija u Srbiji. Gostima su na raspolaganju brojne aktivnosti koje će njihov boravak učiniti savršenim. Stoga ne čudi što Palić iz godine u godinu ima sve više posetioca.