Fauna Srbije

kako da

Za ljubitelje lova i robolova, Srbija predstvlja pravi raj. Srbija je bogata raznim vrstama divljači, kao i brojnim vrstama riba. Na celokupnoj teritoriji nalaz se lovišta i mesta za ribolov. U Srbiji postoji čak 321 lovište na površini od oko 6, 5 miliona hektara. Na oko 90 % površina gazduju lovačka udruženja sa 24 ograđena lovišta i 150 lovačkih kuća. Kalendar lova utvđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Lovni turizam obavlja se po jasno utvrđenim pravilima, počev od prelaska granice, prevoza do lovišta, obezbeđivanja dozvola za oružje i municiju, stručnih vodiča, kao i veterinarskih dozvola i svih drugih uslova za izvoz divljači. Lovac turista u svakom trenutku uz sebe mora nositi dokumentaciju za lovačko oružje, optičke nišane i municiju koju koristi, kao i za lovačke pse. Dozvoljen je lov samo one divljači koja je navedena u dozvoli za lov i po odobrenju stručnog pratioca.

Srbija poseduje izuzetan potencijal za uzgoj gotovo svih vrsta divljači. Od ravnice na severu do planinskih oblasti, nalazi se veliki broj lokacija za lov i ribolov. Srpska lovišta se smatraju za jedna od najboljih u Evropi. Poznatija mesta za lov u Srbiji su : Deliblatska peščara, Karađorđevo, Golija, Crni Lug, Deli Jovan i Alija, Stara planina, Zlotske šume, Apatinski rit, Bosut i Bosutske šume, Bođanski rit, Donje podunavlje, Jaruge, Kamarište, Karakuša, Karaula, Koviljak, Koviljski rit, Krivaja, Neoplanta i Gornji Srem, Plavna i Ristovača, Stara Tisa I Ajlaš, Subotičke šume, Varoški rit, Vršačke planine, Beogradski rit, Trešnja, Cer – Vidojevića, Boranja, Zapadno – Moravsko lovište, Južni Kučaj, Kukavica, Kacer – Zeleničje i Valmište, Sokobanjska lovišta, Veliki Jastrebac, Severni Kučaj, Timočke šume, Rtanj, Toplica, Sokolovica i Sumata, Šargan i Južna Morava.

puska

Oko 400 organizacija i klubova u Srbiji bavi se izdavanjem dozvola za ribolov. Na svakoj od njih odštampana su pravila, odnosno dužina ribe za ulov, lovostaj na plemenite vrste, vreme mreštenja određenih vrsta, kao i dozvoljeni alati i načini lova. Na Dunavu kod Apatina, Sombora, Bačke Palanke, Novog Sada, nalaze se popularna ribolovna područja : Baračka, Tikvara, Krivaja, Begečka jama, Beočinski dunavac, Šodroš, Koviljsko – Petrovaradinski rit, Gradinački Dunavac, Kupusinski dunavac, Ciganski Dunavac. Najbogatije rečnom ribom su vode u somborsko – apatinskoj regiji, a vode Koviljsko – petrovaradinskog rita predstavljaju najveće mrestilište na čitavom Dunavu. Popularnih ribolovnih područja ima i na Paliću, u kanalima Dunav – Tisa – Dunav, kod Bele Crkve i Kovina, na Zobnatičkom, Vlasinskom, Zavojskom i Aleksandrovačkom jezeru, Obedskoj i Carskoj bari, Zasavici, jezeru Garaši, Arkanju, Srebrnom jezeru, Jovačkom jezeru …

Bogata fauna Srbije idealna je za sve ljubitelje lova i ribolova. Svake godine veliki broj stranih turista lovaca pristigne u Srbiju, radi bavljenja lovnim turizmom. Srbija je izuzetno bogata raznim vrstama lovne divljači i ribe, stoga je idealna za bavljenje lovom i ribolovom.