Bujanovačka Banja

bujanovacka banja vrelo
Geografski položaj

Bujanovačka Banja nalazi se u blizini Bujanovca, na desetak km od grada Vranja. Smeštena je u kotlini kroz koju protiče Južna Morava, na nadmorskoj visini od 400 metara. U okolini banje izdižu se planine Kozjak i Rujan, koje zajedno sa rekom Pčinjom čine Prohorovo područje. Bujanovačka Banja smeštena je pored međunarodnog koridora E – 10, što je povezuje sa svim značajnim saobraćajnicama u zemlji. Tu je i železnička pruga koja se saobraća na relaciji Beograd – Skoplje. Od prestonice Srbije, Beograda, Bujanovačka Banja udaljena je 360 km.
Istorija

turizam

Bujanovačka Banja je jedno od najmlađih lečilišta u Srbiji, njena zvanična istorija započela je tek šezdesetih godina prošlog veka. Ipak, postoje podaci koji ukazuju da su tople vode Bujanovačke Banje korišćene još u vreme starih Rimljana. Ovo nije neobično, s obzirom da su Rimljani veoma cenili banjska lečilišta na prostoru današnje Srbije. Kasnije je ovaj prostor ušao u satav Vizantijskog Carstva, a potom su njime upravljali srpski vladari. Srpsku Despotovinu osvojili su Turci, tokom čije vladavine započinje intenzivan razvoj banja. Tokom osmanske vladavine Bujanovačka Banja bila je poznata pod nazivima Karaman banja i Bivol banja. Ipak, razvoj Bujanovačke Banje vezuje se za šezdesete godine prošlog veka, kada su izvršene detaljne analize vode. Nakon toga usledilo je uređenje banje, izgrađeni su bazeni i prateći objekti. Lečilište je najpre bilo sezonsko banjsko naselje, a danas je to savremeno opremljena banja u kojoj se uspešno leče razna oboljenja. Sedamdesetih godina izgrađeni su unutrašnji bazeni u okviru Doma zdravlja u Bujanovcu, a desetak godina kasnije i Zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju invalidnosti Vrelo.
Lekoviti faktori

termalne vode

Termomineralna voda u Bujanovačkoj Banji spada u red voda sa izuzetnom lekovitošću. Kraljevsko lekarsko društvo Velike Britanije je Bujanovačku Banju svrstalo među najznačajnije banje u Evropi. U Bujanovačkoj Banji se za lečenje koriste lekovita voda, lekoviti gas, kao i lekovito blato, zbog čega se za nju kaže da je „ tri banje u jednoj “. Termomineralna voda spada u red natrijum – hidro – karbonatnih, fluroidnih, sulfidnih i ugljeno – kiselih hipotermi. Temperatura vode iznosi 43 stepeni celzijusa. Lekovito blato je vulkanskog porekla i proglašeno je za jedno od najkvalitetnijih u svetu. Lekoviti gas ima veoma blagotvorno dejstvo pri lečenju angine pektoris i periferne arterioskleroze. Terapijsko lečenje vrši se u Specijalnoj bolnici Bujanovačka Banja, koja raspolaže sa savremenom aparaturom za dijagnostiku i lečenje.
Indikacije za lečenje

masaze tela  i lica parcijalne masaze

U Bujanovačkoj Banji se leče :

  • Reumatske bolesti ( hronični reumatizam, Behterevljeva bolest, artroza zglobova, spondiloza, diskopatija )
  • Stanja posle povreda
  • Hronična oboljenja probavnog trakta
  • Kožna oboljenja ( ekcemi, psorijaza )
  • Ginekološka oboljenja
  • Neurološka oboljenja ( centralne i periferne oduzetosti, neuralgije i išialgije )
  • Ginekološka oboljenja

Okolina i turistička ponuda

monastery manastiri

Najveća atrakcija u okolini Bujanovačke banje jeste Prohorovo, područje koje obuhvata dolinu reke Pčinje, kao i planine Kozjak i Rujan. Ovaj prirodni ambijent poznat je po razvijenom izletničkom i lovnom turizmu. Najznačajniji kulturno – istorijski spomenik svakako je manastir Prohor Pčinjski, koga je u jedanaestom veku izgradio vizantijski car Roman Lakapin. U blizini se nalazi grad Vranje, koji poseduje nekoliko značajnih spomenika kulture. Neki od simbola grada jesu kuća Bore Stankovića, kao i čuveni Beli most. Nedaleko od grada nalaze se ostaci srednjevekovnog utvrđenja Markovo Kale, koje je po predanje pripadalo Kraljeviću Marku. U samoj banji gostima su na raspolaganju tereni za male sportove, kao i drugi prateći sadržaji koji će boravak učiniti prijatnijim. Bujanovačka Banja smeštena je u jednom od najlepših i najživopisnijih delova Srbija, i nudi idealne uslove, kako za lečenje, tako i za odmor i rekreaciju.