Narodno stvaralaštvo

Narodno stvaralaštvo obuhvata sve oblike tradicionalno prenošene umetnosti. Narodno stvaralaštvo je sastavni deo kulturnog nasleđa koji podučava o prošlosti kao saznanju o životu i oplemenjuje ljudski duh.
Tršić je etno-selo pod zaštitom države, koji posetiocima dočarava način života iz Vukovog vremena. Njegova rodna kuća pretvorena je u muzej.